วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรรมจากการไม่ออกกำลังกาย


metabolic syndrome
เราเคยคิดกันบ้างไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลมาจาก “กรรม” หรือผลของการกระทำของเรา ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตหรือปัจจุบัน ถึงอย่างไรมัน ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะหลีกหนีไปได้ จะช้าจะเร็วเราก็ต้องรับผลกรรม ที่เราก่อเอาไว้อยู่ดี เชือกกระโดด
ถ้าเรากระทำความดี...เชื่อว่าสักวันหนึ่งผลแห่งการทำความดีนั้น ก็จะต้องส่งผลให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีแน่นอน และในทางตรงกันข้าม ถ้าหากว่าเรายิ่งกระทำความชั่วมากเท่าไร ผลแห่งการทำความชั่วนั้นก็จะ ตามสนองเราจนได้ในที่สุด...และมันจะยิ่งทำให้เราเจ็บปวดมากถ้าหากว่า ผลกรรมไม่ได้สนองมาที่ตัวเราเพียงผู้เดียว...แต่คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง หลาน ต่างก็ต้องพลอยรับผลแห่งกรรมนั้นด้วย
เชื่อว่าหนังสือ “แรงกรรม’, ของคุณปางบรรพ์เล่มนี้ จะเป็น อุทาหรณ์เตือนใจให้กับคุณผู้อ่านได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยๆ เรื่องราว ต่างๆ ในหนังสีอเล'มนี้ก็น่าจะทำให้คุณผู้อ่านรู้สึกเกรงกลัวต่อการทำชั่ว และหันมาทำความดีให้มากเข้าไว้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทนทกฃ์เพราะ แรงแห่งกรรมอีกต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี บรรณาธิการ
บาร์โหน
กฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ ใครก่อเหตุอย่าง ไรต้องรับผลอย่างนั้น เหมือนดั่งหว่านพืชใดไว้ก็ย่อมได้ผลของพืชพันธุนั้นไม่มีทางได้ผลเป็นไม้ชนิดอื่น...
แต่มนุษย์มีความหลงเพราะมองไม่เห็น “ผล” ในขณะที่ก่อ “เหตุ” พอได้รับผลแห่งความทุกข์จึงไม่ยอมเชื่อกฎแห่งกรรมหรือเชื่อ อย่างผิดๆ
เมื่อเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างผิดๆ ก็ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามกรรม เก่าหรือโชคชะตากำหนด ครั้นได้รับผลร้ายแห่งการกระทำของตนจึง ร้อนรนวิ่งหาทางแก้ไม่ตรงต่อเหตุ ปล่อยให้ชีวิตอยู่ในมือของเทพเจ้า ดวงดาว หรือโหราจารย์ ชีวิตมนุษย์จึงวนเวียนว่ายอยู่ในทะเลทุกข์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น