วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรรมจากการไม่ออกกำลังกาย


metabolic syndrome
เราเคยคิดกันบ้างไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลมาจาก “กรรม” หรือผลของการกระทำของเรา ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตหรือปัจจุบัน ถึงอย่างไรมัน ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะหลีกหนีไปได้ จะช้าจะเร็วเราก็ต้องรับผลกรรม ที่เราก่อเอาไว้อยู่ดี เชือกกระโดด
ถ้าเรากระทำความดี...เชื่อว่าสักวันหนึ่งผลแห่งการทำความดีนั้น ก็จะต้องส่งผลให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีแน่นอน และในทางตรงกันข้าม ถ้าหากว่าเรายิ่งกระทำความชั่วมากเท่าไร ผลแห่งการทำความชั่วนั้นก็จะ ตามสนองเราจนได้ในที่สุด...และมันจะยิ่งทำให้เราเจ็บปวดมากถ้าหากว่า ผลกรรมไม่ได้สนองมาที่ตัวเราเพียงผู้เดียว...แต่คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง หลาน ต่างก็ต้องพลอยรับผลแห่งกรรมนั้นด้วย
เชื่อว่าหนังสือ “แรงกรรม’, ของคุณปางบรรพ์เล่มนี้ จะเป็น อุทาหรณ์เตือนใจให้กับคุณผู้อ่านได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยๆ เรื่องราว ต่างๆ ในหนังสีอเล'มนี้ก็น่าจะทำให้คุณผู้อ่านรู้สึกเกรงกลัวต่อการทำชั่ว และหันมาทำความดีให้มากเข้าไว้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทนทกฃ์เพราะ แรงแห่งกรรมอีกต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี บรรณาธิการ
บาร์โหน
กฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ ใครก่อเหตุอย่าง ไรต้องรับผลอย่างนั้น เหมือนดั่งหว่านพืชใดไว้ก็ย่อมได้ผลของพืชพันธุนั้นไม่มีทางได้ผลเป็นไม้ชนิดอื่น...
แต่มนุษย์มีความหลงเพราะมองไม่เห็น “ผล” ในขณะที่ก่อ “เหตุ” พอได้รับผลแห่งความทุกข์จึงไม่ยอมเชื่อกฎแห่งกรรมหรือเชื่อ อย่างผิดๆ
เมื่อเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างผิดๆ ก็ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามกรรม เก่าหรือโชคชะตากำหนด ครั้นได้รับผลร้ายแห่งการกระทำของตนจึง ร้อนรนวิ่งหาทางแก้ไม่ตรงต่อเหตุ ปล่อยให้ชีวิตอยู่ในมือของเทพเจ้า ดวงดาว หรือโหราจารย์ ชีวิตมนุษย์จึงวนเวียนว่ายอยู่ในทะเลทุกข์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเลือกใช้พัดลมในช่วงหน้าร้อน


พัดลม
electrical fan
พัดลม (electrical fan)
มีหลายแบบ หลายขนาด เสือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตาม ความต้องการและสถานที่ เช่น ถ้าไซ้เพียงคนเดียว หรือ'ไม่เกิน 2 คน ควรใช้ พัดลมตั้งโต๊ะ เพราะว่าพัดลมตั้งโต๊ะจะมีราคาตํ่ากว่าพัดลมตั้งพื้นและใช้ไฟฟ้า ตํ่ากว่า ทั้งนี้เพราะขนาดมอเตอร์และกำลังไฟฟ้าตํ่ากว่า แต่พัดลมตั้งพื้นจะให้ ลมแรงมากกว่า  บาร์โหนพัดลมที่มีรีโมทคอนโทรล อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะจะมีไฟฟ้าไหลเข้า ตลอดเวลาเพี่อหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สิ้นเปลีองไฟเวลาเปีดใช้ควร เลือกใช้ความแรงและความเร็วของลมให้พอเหมาะ หากความแรงของลมมากขึ้น จะใช!ฟฟ้ามากขึ้น ควรปีดพัดลมเพื่อให้มอเตอร์ใด้พักและไม่เสี่อมสภาพเร็วเกิน ไป ควรวางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วยระบายความร้อนของเครื่อง และเนื่องจากพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจากบริเวณรอบๆ ทางด้านหลังของ ใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า ดูได้จากหน้าร้อนที่บริเวณรอบพัดลมร้อน คุณ ก็จะได้ลมร้อนเช่นกัน หน้าร้อนจึงควรเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทน
การดูแลรักษาพัดลมอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยทำให้พัดลมทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการทำงานให้ยาวนานขึ้น ด้วยการหมั่นทำความ สะอาดตามจุดต่างๆ อาทิ ใบพัดและตะแกรงครอบใบพัด อย่าให้ฝ่นผงเกาะจับ อย่าให้แตกหักหรือชำรุด หรือโค้งงอผิดส่วน จะทำให้ลมที่ออกมามีความแรงหรือ ความเร็วลดลง หมั่นทำความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่ง เป็นช่องระบายความร้อนของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบนํ้ามัน หรือฝ่นละอองเกาะจับ ตรงนั้น เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง และสินเปลืองไฟฟ้า มากขึ้น

เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มีSexกับผู้ชายเร็วเกินไป ติดHIV ฉันต้องเสียใจไปตลอดชีวิต


อุปกรณ์ไล่หนู

เมื่อคบผู้ชายเป็นแฟนสักคน หากมีความสนิทชิดเชื้อกันจน กระทั่งเขากล้าขอให้ฝ่ายหญิงยอมเป็นของตน ฝ่ายหญิงก็จะบอกว่า เร็วเกินไปที่จะทำอย่างนี้ ซึ่งคำว่าเร็วเกินไปของแต่ละคนนั้นมีช่วงเวลา ที่ไม่เท่ากัน บางคนคบกันแค่ 3 เดือน หรือมีนัดกันแค' 5-6 ครั้ง ชาย หนุ่มก็ขอให้เป็นของเขาเลียแล้ว ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ฝ่ายหญิงเองว่ารู้ลึกสนิทใจกับเขา เชื่อใจเขาได้มากแค่ไหน และเขาจะ รับผิดชอบได้หรือไม่ เพราะการมีเซ็กสัเร็วเกินคือความผิดพลาดที่ พบได้มากที่สุด และส่งผลให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ที่เจ็บปวดที่สุดอีกด้วย  ราคาเครื่องไล่หนู
การร่วมรักที่ดีที่สุดคือการเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่แค่เพียงร่างกาย เท่านั้น แต่ต้องรวมถึงจิตใจและจิตวิญญาณด้วย เมื่อได้ร่วมรักกับ ใครสักคน เป็นการแสดงถึงการรวมร่างของกันและกัน สำหรับฝ่าย หญิงแล้วสังเปิดตัวเองเพื่อรับตัวตนของฝ่ายชายเข้ามาในตัวจะ รู้สึกดีหรือเลวร้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าก0าสังร่วมรักกับใคร ซึ่งอาจจะคิดว่า เรารักเขาจริงๆ จึงยอมมอบกายให้ด้วยความเต็มใจ แต่เมื่อความใคร่ จางหายไปหลังจากที่มีเซ็กส์กันแล้ว ก็จะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขา ในตอนนี้แหละ เพราะเขาจะแสดงอาการออกมาไม่อย่างใดก็อย่าง หนึงเมือได้สมใจแล้ว ซึงเรียกว่าเป็นการแสดงธาตุแท้ออกมา วิธีไล่หนู
เพราะบางทีความใคร่ก็มาบดบังจนฝ่ายหญิงมองไม่เห็นทุก เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ และเขาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะทำให้ฝ่าย หญิงเชื่อว่าเขาคือชายในฝันของเธอ แต่ความจริงฝ่ายหญิงเพียงแค่ หลงเสน่ห์ของเขาเท่านั้น พอได้ฝ่ายหญิงสมใจแล้วชายหนุ่มประเภท “รักจริงหวังฟัน” ก็พร้อมที,จะตีจากเสมอ เพราะเขาหวังเพียงแค่ได้มี เซ็กส์กบฝ่ายหญิงเพียงเท่านั้น ไม่ได้หมายมั่นปันมือว่าจะเอามาเป็น ภรรยาในอนาคต ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ฝ่ายหญิงควรเลือนการมี เซ็กส์ออกไปให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ นานพอที่ฝ่ายหญิงจะรู้แน่ซัดว่า ถึงเวลาแล้ว
 เมื่อไรจึงเรียกว่าถึงเวลาสำหรับเซ็กส์
จะถึงเวลาก็ต่อเมื่อทั้งลองฝ่ายรู้จักความคิดของกันและกันเป็น อย่างดี ใช้เวลาให้มากกว่าเพียงแค่คุยกันอย่างหวานแหวว หรือเอาแต่ จ้องจับเนื้อจับตัวแต๊ะองให้ฝ่ายหญิงลยิวเล่นไปวันๆ ควรเรียนรู้นิสัย ใจคอของอีกฝ่ายอย่างถ่องแท้ ต้องรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามมีความกล้า หาญในทางที่ถูก เป็นคนมีความรับผิดชอบ สามารถรักษาเรื่องอะไร ก็ได้กับเขา รวมทั้งพูดคุยกันถึงการใช้ชีวิตคู่ ถ้าเขาบอกว่ายังไม่ถึง เวลาที่จะมาพูดเรื่องนี้ ดังนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาที่ฝ่ายหญิงจะยอมมอบ กายให้เขาเซ่นกัน
หากตัดสินใจดีแล้วว่าจะมีเซ็กส์รวมกัน ก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันให้ ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา คือต้องคุยกันเรื่องการคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นโรคเริม ไปจนกระทั่งเชื้อเอชไอวี ซึ่ง

HIV
 หมายถึงชีวิตของเราด้วย ควรรู้ประวัติเรื่องเซ็กส์ฃองเขา'ให้มากที่สุด เท่าที่เป็นได้ ต้องมั่นใจว่าจะต้องมีเซ็กส์ที่ปลอดภัย และมีวิธีการคุม กำเนิดแบบอย่างดี และน่าจะพูดคุยถึงการตั้งท้องด้วยว่าถ้าเกิดพลาด ขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรกันต่อไป  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า
สรุปก็คือถ้าตัดสินใจที่จะมีเช็กสํรวมกันแล้ว สิงแรกที่ควรถาม ตัวเองและคู่รักก่อนเลยก็คือ พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการคุมกำเนิด (contraception)
 

การตั้งครรภ์และผลกระทบจาก การคุมกำเนิดของฝ่ายหญิง ถ้าหากคิดบวกลบคูณหารออกมาแล้วว่า ทั้งคู่ยังไม่พร้อมก็ไม่ควรเร่งตัวเองเพียงเพราะความต้องการอันหน้ามืด ตามัว เพราะหลังจากทีมเซ็กส์’ผ่านพ้นไปแล้วคุณจะต้องรู้สึกผิดกับสิง ที่ได้กระทำลงไป โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ห่วงคุณจะรู้สึกเลียใจมากมายแค่ ไหน

เครื่องไล่หนู

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เทคนิคลับในการดูแลเครื่องเสียง และวิดีโอ เครื่องไล่หนู

[ เครื่องเสียง และวิดีโอ ]
ตั้งเครื่องเล่นเสียงหรีอวิดีโอให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยให้มีระยะ ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 10 ชม. อย่าให้เครื่องเล่นโดนแสงแดดไม่ว่าเช้าหรือบ่าย ถ้าบริเวณนั้นมีฝ่นมากควรหาผ้าเอามาคลุมไว้ ไม่ตั้งไวในที่มีความชี้นมาก อย่าง เช่นใกล้หน้าต่างที่มักมีฝนสาดใส่หน้าต่าง บริเวณ'ที่มักมีการดี่มนํ้าหรีอเครื่องดื่ม หกเลอะเทอะ อย่าขีดเขียนสีหรีอขูดขีดลงในแผ่นดิสก์เป็นอันขาด เพราะจะทำให้ แผ่นดิสก์เสียได้ ถ้ามีรอยนิ้วมีอหริอคราบสกปรกต่างๆ ติดอยู่บนแผ่นดิสก์ให้ เช็ดออกอย่างเบามือ ด้วยผ้าฝืายนุ่มและแห้ง เช็ดจากจุดศูนย์กลางออกมา ข้างนอก ไล่หนูและแมลง

เลิกปีดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้ปิดจากสวิตช์ที่เครื่องแทน อีกข้อ หนึ่ง ควรตั้งเครื่องเสียงและวิดีโอให้ห่างจากเตาอบไมโครเวฟ เพี่อไม่ให้ระบบการ ทำงานถูกคลื่นไมโครเวฟรบกวน เครื่องที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง จะกินไฟ มากกว่าสิ้นเปลีองมากกว่าระบบธรรมดา นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบ กำจัดหนู ตัวอย่างของ ไฟที่ต้องใช้ อย่างวิทยุเครื่องเสียงที่เล่นได้ทั้งเทป และชีดี ถ้าเปิดฟังวันละ 4 ชม. แต่ปิดโดยรโมทคอนโทรลโดยที่ยังเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลาทั้งวัน จะสิ้นเปลึองไฟ 7.2 หน่วย

เครื่องไล่หนู