วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรรมจากการไม่ออกกำลังกาย


metabolic syndrome
เราเคยคิดกันบ้างไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลมาจาก “กรรม” หรือผลของการกระทำของเรา ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตหรือปัจจุบัน ถึงอย่างไรมัน ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะหลีกหนีไปได้ จะช้าจะเร็วเราก็ต้องรับผลกรรม ที่เราก่อเอาไว้อยู่ดี เชือกกระโดด
ถ้าเรากระทำความดี...เชื่อว่าสักวันหนึ่งผลแห่งการทำความดีนั้น ก็จะต้องส่งผลให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีแน่นอน และในทางตรงกันข้าม ถ้าหากว่าเรายิ่งกระทำความชั่วมากเท่าไร ผลแห่งการทำความชั่วนั้นก็จะ ตามสนองเราจนได้ในที่สุด...และมันจะยิ่งทำให้เราเจ็บปวดมากถ้าหากว่า ผลกรรมไม่ได้สนองมาที่ตัวเราเพียงผู้เดียว...แต่คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง หลาน ต่างก็ต้องพลอยรับผลแห่งกรรมนั้นด้วย
เชื่อว่าหนังสือ “แรงกรรม’, ของคุณปางบรรพ์เล่มนี้ จะเป็น อุทาหรณ์เตือนใจให้กับคุณผู้อ่านได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยๆ เรื่องราว ต่างๆ ในหนังสีอเล'มนี้ก็น่าจะทำให้คุณผู้อ่านรู้สึกเกรงกลัวต่อการทำชั่ว และหันมาทำความดีให้มากเข้าไว้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทนทกฃ์เพราะ แรงแห่งกรรมอีกต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี บรรณาธิการ
บาร์โหน
กฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ ใครก่อเหตุอย่าง ไรต้องรับผลอย่างนั้น เหมือนดั่งหว่านพืชใดไว้ก็ย่อมได้ผลของพืชพันธุนั้นไม่มีทางได้ผลเป็นไม้ชนิดอื่น...
แต่มนุษย์มีความหลงเพราะมองไม่เห็น “ผล” ในขณะที่ก่อ “เหตุ” พอได้รับผลแห่งความทุกข์จึงไม่ยอมเชื่อกฎแห่งกรรมหรือเชื่อ อย่างผิดๆ
เมื่อเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างผิดๆ ก็ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามกรรม เก่าหรือโชคชะตากำหนด ครั้นได้รับผลร้ายแห่งการกระทำของตนจึง ร้อนรนวิ่งหาทางแก้ไม่ตรงต่อเหตุ ปล่อยให้ชีวิตอยู่ในมือของเทพเจ้า ดวงดาว หรือโหราจารย์ ชีวิตมนุษย์จึงวนเวียนว่ายอยู่ในทะเลทุกข์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเลือกใช้พัดลมในช่วงหน้าร้อน


พัดลม
electrical fan
พัดลม (electrical fan)
มีหลายแบบ หลายขนาด เสือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตาม ความต้องการและสถานที่ เช่น ถ้าไซ้เพียงคนเดียว หรือ'ไม่เกิน 2 คน ควรใช้ พัดลมตั้งโต๊ะ เพราะว่าพัดลมตั้งโต๊ะจะมีราคาตํ่ากว่าพัดลมตั้งพื้นและใช้ไฟฟ้า ตํ่ากว่า ทั้งนี้เพราะขนาดมอเตอร์และกำลังไฟฟ้าตํ่ากว่า แต่พัดลมตั้งพื้นจะให้ ลมแรงมากกว่า  บาร์โหนพัดลมที่มีรีโมทคอนโทรล อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะจะมีไฟฟ้าไหลเข้า ตลอดเวลาเพี่อหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สิ้นเปลีองไฟเวลาเปีดใช้ควร เลือกใช้ความแรงและความเร็วของลมให้พอเหมาะ หากความแรงของลมมากขึ้น จะใช!ฟฟ้ามากขึ้น ควรปีดพัดลมเพื่อให้มอเตอร์ใด้พักและไม่เสี่อมสภาพเร็วเกิน ไป ควรวางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วยระบายความร้อนของเครื่อง และเนื่องจากพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจากบริเวณรอบๆ ทางด้านหลังของ ใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า ดูได้จากหน้าร้อนที่บริเวณรอบพัดลมร้อน คุณ ก็จะได้ลมร้อนเช่นกัน หน้าร้อนจึงควรเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทน
การดูแลรักษาพัดลมอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยทำให้พัดลมทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการทำงานให้ยาวนานขึ้น ด้วยการหมั่นทำความ สะอาดตามจุดต่างๆ อาทิ ใบพัดและตะแกรงครอบใบพัด อย่าให้ฝ่นผงเกาะจับ อย่าให้แตกหักหรือชำรุด หรือโค้งงอผิดส่วน จะทำให้ลมที่ออกมามีความแรงหรือ ความเร็วลดลง หมั่นทำความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่ง เป็นช่องระบายความร้อนของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบนํ้ามัน หรือฝ่นละอองเกาะจับ ตรงนั้น เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง และสินเปลืองไฟฟ้า มากขึ้น

เครื่องไล่หนู