วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เทคนิคลับในการดูแลเครื่องเสียง และวิดีโอ เครื่องไล่หนู

[ เครื่องเสียง และวิดีโอ ]
ตั้งเครื่องเล่นเสียงหรีอวิดีโอให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยให้มีระยะ ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 10 ชม. อย่าให้เครื่องเล่นโดนแสงแดดไม่ว่าเช้าหรือบ่าย ถ้าบริเวณนั้นมีฝ่นมากควรหาผ้าเอามาคลุมไว้ ไม่ตั้งไวในที่มีความชี้นมาก อย่าง เช่นใกล้หน้าต่างที่มักมีฝนสาดใส่หน้าต่าง บริเวณ'ที่มักมีการดี่มนํ้าหรีอเครื่องดื่ม หกเลอะเทอะ อย่าขีดเขียนสีหรีอขูดขีดลงในแผ่นดิสก์เป็นอันขาด เพราะจะทำให้ แผ่นดิสก์เสียได้ ถ้ามีรอยนิ้วมีอหริอคราบสกปรกต่างๆ ติดอยู่บนแผ่นดิสก์ให้ เช็ดออกอย่างเบามือ ด้วยผ้าฝืายนุ่มและแห้ง เช็ดจากจุดศูนย์กลางออกมา ข้างนอก ไล่หนูและแมลง

เลิกปีดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้ปิดจากสวิตช์ที่เครื่องแทน อีกข้อ หนึ่ง ควรตั้งเครื่องเสียงและวิดีโอให้ห่างจากเตาอบไมโครเวฟ เพี่อไม่ให้ระบบการ ทำงานถูกคลื่นไมโครเวฟรบกวน เครื่องที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง จะกินไฟ มากกว่าสิ้นเปลีองมากกว่าระบบธรรมดา นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบ กำจัดหนู ตัวอย่างของ ไฟที่ต้องใช้ อย่างวิทยุเครื่องเสียงที่เล่นได้ทั้งเทป และชีดี ถ้าเปิดฟังวันละ 4 ชม. แต่ปิดโดยรโมทคอนโทรลโดยที่ยังเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลาทั้งวัน จะสิ้นเปลึองไฟ 7.2 หน่วย

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น